Oferta

Ramiona
odciągowe

Wysięgniki
Obrotowe

Elektrofiltry
typu PEFO

Filtry
Blokowe

Urządzenia
Mobilne

Stoły Spawalnicze,
Szlifierskie

Różne

DSC_1227

Push pull

Instalacja Push PullInstalacja filtrowentylacyjna Push pull

W przypadku, kiedy nie ma możliwości zastosowania odciągów miejscowych pozwalających na wychwycenie zanieczyszczeń już w miejscu ich punktowej emisji, swoje zastosowanie mają systemy filtrowentylacji typu push-pull. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy obróbce spawalniczej, szlifierskiej poddawane są wielkogabarytowe elementy.

Dymy spawalnicze gromadzą się na wysokości około 4-5 m. Filtrowentylacja typu push-pull wymusza w kontrolowany sposób ruch zanieczyszczonego powietrza, poprzez właściwe rozplanowanie instlacji nawiewnej i wywiewnej. Powietrze zanieczyszczone podlega filtracji na zespołach filtracyjnych, a następnie jest ponownie nawiewane do hali produkcyjnej.

Rozwiązanie takie pozwala na obniżenie stężeń szkodliwych czynników jak również pozwala na oszczędności związane z systemem ogrzewania hali ze względu na blisko 100% odzysk ciepła.

Proponowane rozwiązanie przewiduje zastosowanie urządzeń filtrowentylacyjnych typu FB podłączonych  do instalacji nawiewno-wywiewnej. Instalacja nawiewna rozprowadza oczyszczone powietrze poprzez kratki nawiewne umieszczone bezpośrednio na kanale nawiewnym. Instalacja wywiewna usuwa zanieczyszczenia poprzez kratki wywiewne umieszczone na kanałach wentylacyjnych zawieszonych po przeciwnej stronie hali na odpowiedniej wysokości.

Instalacja Push Pull odcinek nawiewny

Instalacja Push Pull odcinek wywiewny

filtrowentylacja stanowiskowa

DSC_1202

wizualizacja systemu Push Pullwizualizacja systemu Push Pull